Be your own BOSS – Nederlands

by | Nov 5, 2021 | ARTICLE | 0 comments

Ik heb kennisgenomen van de lastercampagne met complete flauwekul die het alter ego Vin-cent Zegel / de Hoge Raad van de Kinderen op het internet publiceert over de voormalige samenwerkingspartner BOSS/MAKER. Fantasierijk. Dat dan weer wel. Rücksichtlos worden feiten omgedraaid aan de waarheid en onjuistheden, roddel en achter-klap verspreid over BOSS/MAKER. Met kennelijk geen ander doel dan BOSS/MAKER en zelfs individuele teamleden van BOSS/MAKER met naam en toenaam te beschadigen.

Ik betreur dit en keur dit ten strengste af.

Een echte autonoom is immers privaat, en niet publiek. “One shall not be subjected to arbotrary interference with One’s privacy, family, home or correspondence, not to attack upon One’s honour and reputation “ schrijft het alter ego Vin-cent Zegel. Desondanks worden zelfs medewerkers van BOSS/MAKER met naam en toenaam genoemd en zelfs in privé benaderd en bedreigd. Dat kan natuurlijk niet.

Wat is er gebeurd?

Eind oktober hebben Monique Klinkert, Mark Kommeroh en Mirthe Sleper van de coorpera-tie SAC / Hoge Raad van de Kinderen de voormalige samenwerkingspartner BOSS/MAKER (tegen alle lopende afspraken) ineens voor een voldongen feit gesteld: per 1 november moest de in april overeengekomen commissieregeling op de schop en halfjaarlijks 70.000 euro worden betaald.
Als argument werd opgevoerd dat BOSS/MAKER ‘niet transparant zou zijn in haar afdrach-ten en commissieregelingen’.

Dat was natuurlijk flauwekul.

Meer geld in het laatje van het alter ego Vincent Zegel / de mensen achter de Hoge Raad van de Kinderen was het doel. Dat BOSS/MAKER zich tegen deze immense prijsverhoging heeft verzet, pleit voor hen: im-mers, het geld moet door de leden opgebracht worden.

Noch ik, noch TEAM BOSS/MAKER herkennen ons in deze kritiek.

Wij nemen dan ook afstand van de uitlatingen van de Hoge Raad in dezen. BOSS/MAKER heeft aantoonbaar aan al haar financiële verplichtingen voldaan.

Voldongen feit

BOSS/MAKER heeft HRK/SAC vervolgens laten weten hun volstrekt onredelijke financiële eis niet te kunnen honoreren en zag zich helaas genoodzaakt om per 1 november de samenwer-king met haar voormalige samenwerkingspartner te beëindigen. “Wij hebben aan alle kanten getracht de samenwerking te behouden door met alternatieve oplossingen te komen voor het vergroten van de inkomstenstroom voor Mirthe Sleper, Moni-que Klinkert, haar partner Marc Kommeroh en het alter-ego Vincent Zegel maar daar is niet op ingegaan door voorgenoemden” aldus BOSS/MAKER in een brandbrief aan de Hoge Raad.

BOSS/MAKER: “Wij wilden het einde van onze samenwerking in nette banen leiden door onze voormalige samenwerkingspartner in staat te stellen om de door ons opgestelde exit strategie en persbericht vooraf in te zien en van commentaar/feedback te voorzien. Daar is echter geen gebruik van gemaakt.”

Positief voorwaarts

Noch ik, noch TEAM BOSS/MAKER voelen de behoefte om op de gepubliceerde onjuisthe-den, roddel en achterklap in te gaan. Het enige wat wij in public willen benoemen is dat wij de samenwerking altijd als plezierig, intens en constructief hebben ervaren.

Vandaar dat ik als minister en het hele TEAM BOSS/MAKER – gedreven mensen die zo hard hebben gewerkt en zo veel hebben geïnvesteerd deze plotselinge wenteling in houding, ge-drag en communicatie van Vincent Zegel / de Hoge Raad, als uiterst teleurstellend ervaar.

Betrouwbaarheid

Ik vraag mij dan ook oprecht af, in wie of wat exact bij het alter ego Vincent Zegel / de Hoge Raad wij ons vertrouwen hebben gesteld. En: hoe het gesteld is met de betrouwbaarheid van de Erfrechtelijke documenten.

Vordering

De Hoge Raad heeft inmiddels een financieële vordering ontvangen van BOSS/MAKER waar-in BOSS/MAKER terecht stelt dat zij graag betaling zien voor de door BOSS/MAKER ontwik-kelde en betaalde formats, logo’s, url’s, materialen, videoproducties, ontwerpen, diensten en producten waaronder foto’s, banners, documenten, paspoort, vlag en ambassadebord die Vincent Zegel / de Hoge Raad zonder toestemming of betaling aan BOSS/MAKER, voor eigen doeleinden gebruikt voor de Supreme Authority of the Children. Zelfs het SAC logo is door BOSS/MAKER betaald en mag dus zonder toestemming niet gebruikt worden.

Business as usual

Het goede nieuws is dat BOSS/MAKER wel doet wat het u beloofd heeft.

U kunt dus gewoon gebruik blijven maken van uw BOSS/MAKER lidmaatschap, het BOSS/MAKER Kennisplatform, de online en private begeleiding, BOSS/Buddies, producten en diensten.
Diegenen die bij BOSS/MAKER een diplomatiek paspoort hebben besteld, ontvangen een e-mail en zullen het paspoort uitgeleverd krijgen.

Be your own BOSS

Team BOSS/MAKER en ik betreuren de gang van zaken enorm. Wij begrijpen dat er ook bij u teleurstellingen leven.

Excuses

De gebeurtenissen van de afgelopen week hebben ons doen inzien dat zelfbestuur en auto-nomie niet een vanzelfsprekendheid is. Dat wij allemaal ons best moeten doen om autonoom te leren leven, niet te oordelen, laste-ren of kwaad te spreken. Om de verantwoordelijkheid te dragen over eigen denken en handelen. Het BOSS/MAKER credo “Be your own BOSS” is nog nooit zó op de proef gesteld.

Vernieuwing en uitbreiding

Het innovatieve kennisrijke BOSS/MAKER team werkt hard aan de vernieuwde BOSS/MAKER: met extra waardevolle trajecten, documenten, diensten en producten op al onze mantra’s, óók op het gebied van de CQV LLC Geboortetrust.

TEAM BOSS/MAKER is zeer positief verrast door de vele en warme steunbetuigingen, deze doen ons enorm goed!

Hartelijk dank daarvoor.
Ronald-Franciscus

You may also like…

Een echte autonoom staat! – Nederlands

Autonomie brengt veel veranderingen met zich mee voor eenieder van ons. Zo weten we dat wij door autonoom te zijn, zelfstandiger worden. We moeten nadenken, evalueren en zaken veranderen op veel facetten in ons leven. Denk maar aan onze mantra's...

A real autonomous (wo)man stands!

Autonomy brings many changes for each of us. We know that by being autonomous, we be-come more independent. We have to think, evaluate and change things in many facets of our lives. Think of our mantras food, energy, wealth, commerce, education,...

0 Comments

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *